Vrouwencirkel

Vanaf nu is er een plek in Ottersum waar vrouwen samenkomen en elkaar bekrachtigen in hun vrouw zijn. Elke maan(d) tijdens de donkere maanfase organiseer ik als hoedster een vrouwencirkel in de Rode tent Noord-Limburg.

Data voor de komende vrouwencirkels:

 • maandag 8 april om 19:30-22:00 💛 thema: jij bent goed genoeg
 • dinsdag 7 mei om 19:30-22:00 💛 thema: het vrouwelijke in jou
 • donderdag 6 juni om 19:30-22:00 💛 thema: helende aanraking
 • geen cirkels in juli en augustus i.v.m. de zomervakantie
 • dinsdag 3 september om 19:30-22:00
 • donderdag 3 oktober om 19:30-22:00
 • vrijdag 1 november om 19:30-22:00
 • maandag 2 december om 19:30-22:00
vrouwencirkel Rode tent Noord-Limburg

Waarom een vrouwencirkel?

We leven in een transformerende tijd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Nieuwe tijd of het Aquariustijdperk. In een eerder artikel vol lees-, kijk- en luistertips verwees ik al naar de uitleg van Johan Oldenkamp hierover. In onze westerse maatschappij komen we uit een tijd waarbij mannelijke waarden en kwaliteiten de boventoon voer(d)en. Daarbij zijn vrouwelijke waarden en kwaliteiten ondergesneeuwd. Ik voel een sterke uitnodiging om bij te dragen aan het weer in balans brengen daarvan. Dat begint bij het verbinden van vrouwen en het helen van de vrouwelijke ‘emotionele wond’. Een vrouwencirkel is daar een prachtige én krachtige manier voor. Niet voor niets ontstaan overal van deze cirkels. Het is nodig dat wij vrouwen op een liefdevolle, elkaar bekrachtigende en ondersteunende manier met elkaar verbinden. Voorbij roddel en kletspraat.

Krijg jij ook een blij gevoel van deze vrouwencirkel en wil je graag aansluiten? Maak dan je interesse kenbaar door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Klik hier om er direct naartoe te gaan.

Rode tent

Ik heb ervoor gekozen om de vrouwencirkel vorm te geven volgens de principes van de Rode tent. Dit is een wereldwijde beweging waarbij vrouwen op hetzelfde moment van de maancyclus bij elkaar komen. Elke Rode tent vindt haar wortels in de Red Tent Temple Movement, opgericht in 2006 door ALisa Starkweather nadat zij het boek ‘De rode tent’ van Anita Diamant had gelezen. Sinds de start komen op duizenden plekken over de hele wereld maandelijks vrouwen samen rond hetzelfde tijdstip: tijdens de donkere maan. De vrouwencirkel in Ottersum zal ook elke maand tijdens deze maanfase plaatsvinden. Dit vergroot het gevoel van onderlinge verbinding en is voelbaar in de energie tijdens de bijeenkomsten.

De donkere maanfase is het moment in de maancyclus waarbij de maan vanuit ons perspectief geen zonlicht weerkaatst en dus donker is. Dit moment borduurt voort op een oude traditie bij allerlei natuurvolkeren. De vrouwen uit een gemeenschap kwamen tijdens donkere maan in een hut samen om daar met elkaar te rusten terwijl zij menstrueerden. De gemeenschap wist dat de vrouwen in die periode extra ontvankelijk waren voor intuïtieve boodschappen. Hiermee kon de gemeenschap gediend worden. Of je nu menstrueert of niet, tijdens de donkere maanfase zijn we vanzelf geneigd om naar binnen te keren en rust te vinden. Voor die behoefte aan rust en innerlijke waarheid is alle ruimte in de Rode tent.

Helen door te delen

Het belangrijkste motto in de Rode tent is: helen door te delen. Elke bijeenkomst houden we een deelcirkel. Delen mag, maar is nooit verplicht. Verder is er altijd thee, doen we een meditatie en trekken we een orakelkaart. Vaak is er aandacht voor een bepaald thema. Waar mogelijk wordt dit van te voren aangekondigd.

De Rode tent is geen therapiegroep, alhoewel het heel therapeutisch kan zijn om naar elkaars verhalen te luisteren. De Rode tent is wel een plek:

 • voor alle vrouwen en meiden vanaf 12 jaar*
 • om op zielsniveau met elkaar te verbinden, van hart tot hart
 • waar je helemaal jezelf mag zijn
 • waar je kwetsbaar mag zijn, wetende dat er vanuit respect en zonder oordeel, advies of commentaar naar je geluisterd wordt
 • om uit te rusten en op te laden
 • die inzicht geeft
 • waar je vrouw zijn gevierd mag worden
 • die we met elkaar creëren
 • die veilig en heilig is

De verhalen die verteld worden in de Rode tent zijn bedoeld om inzicht te krijgen. Er wordt geluisterd zonder oordeel, advies of commentaar. Het kan bijzonder helend zijn om jouw verhaal te delen met anderen. Je hoort jezelf woorden geven aan wat er ten diepste in jou leeft. Het geeft kracht als je kwetsbaar durft te zijn. Niet zelden is het verhaal van de één ook het verhaal van de ander. Jouw kwetsbaarheid kan ook een ander inzicht geven over haarzelf.

Praktische zaken

Voor de Rode Tent Noord-Limburg komen we in Ottersum bij elkaar in de ontmoetingsruimte in onze stal, die voor de gelegenheid is aangekleed met rode doeken. We zitten dus niet echt in een roodkleurige tent in de buitenlucht. Vrouwen en meiden vanaf 12 jaar zijn welkom.

* Voor het aansluiten van meiden tussen 12-16 jaar stem ik graag vooraf even met moeder of dochter af over de intenties voor het willen aansluiten bij de vrouwencirkel.

Naar een bijeenkomst in de Rode tent neem je altijd zelf een theemok mee. Dat is niet omdat die in de ruimte niet aanwezig zijn, maar omdat het meenemen van je eigen mok symbool staat voor het dragen van jezelf. Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en je eigen pad.

Je hoeft niet elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Als je je via onderstaand formulier aanmeldt, spreek je jouw intentie uit om je aan te sluiten bij de vrouwencirkel. Hiermee ontstaat direct al een stukje verbondenheid met de vrouwen die hetzelfde doen. Je verdiept de verbinding door fysiek bij de bijeenkomst(en) aanwezig te zijn wanneer het voor jou klopt.

Aanmelden per bijeenkomst is fijn en gewenst. Dan staat er een stoel voor je klaar en word je verwacht. Kom je voor het eerst, dan is vooraf aanmelden verplicht. Ben je al eerder in de Rode tent Noord-Limburg geweest? Dan kun je ook nog op het laatste moment (zonder aanmelding) besluiten te komen. Aanmelden voor een bijeenkomst doe je door een mail te sturen naar vicky@onderbewustzijnscoach.nl. Zet daarin je naam en de datum/data waarvoor je je aanmeldt. Als je je gegevens op onderstaand formulier achterlaat, ontvang je elke maan(d) een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Om de waarde-uitwisseling te borgen wordt per bijeenkomst een vrijwillige bijdrage gevraagd van €10-15 (liefst contant en gepast, er gaat een pot rond). Dit is voor het gebruik van de ruimte, de thee en voor de aandacht en energie die ik erin steek. De Rode tent staat voor laagdrempelige ontmoeting tussen vrouwen, dus als deze financiële bijdrage voor jou niet haalbaar is, neem alsjeblieft contact met mij op. Dan vinden we samen wel een oplossing om de waarde-uitwisseling in balans te brengen.

Ik hoop je binnenkort te ont-moeten in de Rode tent Noord-Limburg!