Disclaimer

Om duidelijk en open te zijn naar de bezoekers van mijn website staat hieronder een disclaimer. Door het lezen van de teksten en artikelen op deze website en gebruik te maken van deze website, ga ik ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Algemeen

Vicky Heijns verleent hierbij toegang tot de website onderbewustzijnscoach.nl en publiceert hier teksten, audio-, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Vicky Heijns en derden zijn aangeleverd. Vicky Heijns behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn vrij van BTW.

Inhoud

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Vicky Heijns geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Vicky Heijns zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een coachingstraject net zoveel resultaat al je er zelf in investeert. De methodes die Vicky Heijns gebruikt brengen je in contact met jouw onderbewustzijn en de wijsheid die daarin besloten ligt. Het is aan jou wat je met die kennis doet. Vicky Heijns kan en zal daarom nooit garantie geven over het resultaat van de coaching. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen proces, welzijn en gezondheid. Raadpleeg bij twijfel over specifieke klachten daarom altijd een arts of medisch specialist.

Digitale communicatie

Communicatie door middel van e-mail is helaas niet volledig vrij van privacy risico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan Vicky Heijns accepteer je dit risico. Ditzelfde geldt voor communicatie via Whatsapp of sms. Voor een veilige digitale communicatie kan gebruik gemaakt worden van Siilo.

Links op de website

Deze website bevat klikbare links naar websites van derden. Vicky Heijns heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van de websites van derden. Vicky Heijns aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendom

Op alle door Vicky Heijns gecreëerde producten rust van rechtswege het auteursrecht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van één of meerdere van deze producten kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vicky Heijns.

In uitzondering op bovenstaande geeft Vicky Heijns toestemming voor het delen van door haar geschreven en op haar website gepubliceerde artikelen, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat daarbij een duidelijke en volledige bronvermelding staat inclusief een werkende link naar de oorspronkelijke locatie van de gedeelde tekst. Voor door Vicky Heijns gemaakte visualisaties geldt dat deze met toestemming mogen worden gedeeld, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat Vicky Heijns bij het delen als maker wordt benoemd en er wordt verwezen naar de website van Vicky Heijns.

Het auteursrecht geldt vanzelfsprekend ook voor het beeldmateriaal op deze website. De foto’s van klanten zijn door henzelf aangeleverd en met hun toestemming gepubliceerd op deze website.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op via vicky@onderbewustzijnscoach.nl.