Privacy verklaring

Ik respecteer je privacy en wil je laten weten dat ik het belangrijk vind om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring informeer ik je over welke gegevens ik verzamel om jou een fijne ervaring te geven op mijn website en bij het afnemen van mijn diensten.

Contactgegevens van Onderbewustzijnscoach Vicky

Aaldonksestraat 29, 6595 NB Ottersum, 06 – 10 52 72 85, vicky@onderbewustzijnscoach.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ik verwerk je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. De gegevens die ik van je kan verwerken zijn:

 • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt en de functie die je vervult
 • contactgegevens zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • financiële informatie zoals je bankrekeningnummer
 • technische gegevens zoals je IP-adres, het apparaat waarmee je mijn website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt
 • persoonlijke informatie die je met mij deelt tijdens de coachingsessies zoals informatie over je gezondheid, je leefsituatie en je levenservaringen
 • beeldmateriaal (foto’s)
 • alle overige gegevens die ik van of over je krijg of die ik zelf kan verkrijgen en die ik gebruik voor de hieronder genoemde doelen

Hoe worden deze persoonsgegevens verkregen?

Meestal krijg ik de gegevens rechtstreeks van jou zelf, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor en deelneemt aan een coachingstraject, als je mijn website bezoekt, als je je inschrijft voor regelmatige mails van mij, als je mij je visitekaartje geeft of als we telefonisch of per e-mail contact met elkaar hebben. Door je gegevens met mij te delen, geef je automatisch toestemming om deze te verwerken voor het doel waarvoor je deze verstrekt hebt. Daarnaast kan ik ook op andere manieren persoonsgegevens verkrijgen, bijvoorbeeld uit openbare bronnen (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of van websites) of van een andere partij.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?

In elke verbinding die ik aanga zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • dienstverlening
  In een coachingspraktijk draait het uiteindelijk om de coaching. Ik verwerk alle persoonlijke informatie vooral met als doel dat jij het optimale resultaat kan behalen uit de coachingsessies.
 • dossierplicht
  Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) ben ik verplicht een dossier bij te houden. Op grond van diezelfde wet ben ik overigens ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alle persoonlijke informatie die je met mij deelt blijft vanzelfsprekend tussen ons. Ik werk als zelfstandig coach, er zijn dus geen andere personen die toegang hebben tot het dossier. In het kader van intervisie zal ik alleen die informatie delen die daarbij relevant is en altijd zo dat jij anoniem en onherkenbaar blijft.
 • communicatie
  Voor een goede relatie is communicatie onontbeerlijk. Ik gebruik je contactgegevens om contact met je te onderhouden. Als je niet langer prijs stelt op het ontvangen van inspiratie en tips per e-mail, kun je je altijd uitschrijven via een link die onderaan elke mailing staat.
 • afstemming
  Voor een optimale kwaliteit van mijn dienstverlening vraag ik je om feedback. Ook verzamel ik gegevens over kijk- en leesgedrag op mijn website en in mijn mailings. Zo kan ik mijn producten en diensten zo goed mogelijk afstemmen op jou en op (toekomstige) andere klanten. Ik plaats de recensie die je mij geeft alleen op mijn website met jouw toestemming. Dit geldt ook voor het daarbij plaatsen van jouw foto.
 • betaling
  Je bankgegevens gebruik ik uitsluitend voor het in orde maken van de betaling voor mijn producten en diensten.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens met mij hebt gedeeld. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn dan volg ik deze. Informatie vastgelegd in het dossier ben ik volgens de WGBO verplicht te bewaren voor een periode van 20 jaar.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je vermoedt misbruik ervan, neem dan contact met mij op via vicky@onderbewustzijnscoach.nl.

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal alleen gegevens van jou delen met andere partijen als dit nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor je die gegevens met mij hebt gedeeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden van partijen waarmee gegevens kunnen worden gedeeld: aanbieder webhosting, relatiebeheerprogramma, boekhoudprogramma. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn derde partijen zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke eisen. Met partijen die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Persoonlijke informatie die je met mij hebt gedeeld in de coachingsessies wordt nooit zonder jouw toestemming met derden gedeeld.

Welke rechten heb jij?

Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die ik van je verwerk in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan dit mondeling aan de orde stellen tijdens een coachingsessie of je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vicky@onderbewustzijnscoach.nl. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat gebeurt er in geval van een datalek?

Als (de kans bestaat dat) persoonsgegevens zijn gelekt naar een onbevoegde partij en als (er een aanzienlijke kans bestaat dat) dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan mij zijn toevertrouwd, zal ik dit binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat een datalek ongunstige gevolgen kan hebben voor jouw persoonlijke levenssfeer dan meld ik je dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 72 uur.

Wat is het cookiebeleid?

Als je gebruik maakt van mijn website, worden automatisch functionele cookies geplaatst. Dit is nodig om de website naar behoren te laten functioneren. Om inzicht te krijgen in het gebruik van mijn website maak ik gebruik van Google Analytics. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Met behulp van analytische cookies worden gegevens verzameld over het surfgedrag van gebruikers op mijn website. Zo kan ik bijvoorbeeld zien welke informatie het meeste aanspreekt en mijn aanbod nog relevanter maken. De gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook heb ik Google geen toestemming gegeven om de gegevens met hen te delen. Je kan je zelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Heb je nog vragen?

Als je naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op via vicky@onderbewustzijnscoach.nl.