Herwaardering van vrouwelijke waarden

Een feministisch artikel? Nee hoor, integendeel! Het is een uitnodiging om ruimte te maken voor zowel mannelijke als vrouwelijke waarden. In jezelf én in onze maatschappij.

Misschien is het handig om eerst te duiden wat precies vrouwelijke en mannelijke waarden zijn. Dit is niet hetzelfde als vrouw zijn of man zijn. Het gaat om vrouwelijke en mannelijke energie, ook wel archetypes of eigenschappen genoemd. Iedereen heeft in meer of mindere mate vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in zich. Mannen zijn niet alleen maar mannelijk en vrouwen zijn niet alleen maar vrouwelijk. Bij iedereen is de balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie (of eigenschappen als je dat liever leest) anders. Bovendien kan dit door persoonlijke ontwikkeling in de loop van je leven veranderen.

In onderstaande tabel kun je een indruk krijgen van wat dan precies mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zijn.

Vrouwelijk Mannelijk
proces resultaat
ontspanning inspanning
overgave doelgericht
compassie passie
ja nee
reflectie actie
verbinden loslaten
zacht hard
naar binnen gericht naar buiten gericht
gevoel ratio
aards vurig
linker lichaamshelft rechter lichaamshelft
rechter hersenhelft linker hersenhelft
Yin Yang

In een maatschappij waar lange tijd vooral mannelijke waarden gedomineerd hebben, worden we nu uitgenodigd om deze weer in balans te brengen met vrouwelijke waarden. Voor mij is dat trouwens iets anders dan feminisme. Waar het feminisme strijd voor gelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen – of anders gezegd gelijke rechten – gaat het hier juist om wat erachter zit. De vrouwelijke én mannelijke waarden die iedereen in zich heeft. Strijden is een mannelijke waarde. Verbinden is een vrouwelijke waarde. Je hebt vrouwelijke energie nodig om balans te brengen in beide waarden, om beide waarden met elkaar te verbinden. Het is mooi om te zien hoe dit in onze huidige maatschappij steeds zichtbaarder wordt. Groeiende polarisatie nodigt uit tot verbinding. (Mislukte) acties nodigen uit tot reflectie. Milieuvervuiling nodigt uit tot zorg voor de aarde. (Over)vermoeid raken in de ratrace nodigt uit tot het vinden van meer ontspanning.

Het huidige tijdsgewricht nodigt ons uit om balans te vinden. Daar kan inzicht in het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke waarden bij helpen. Hoe dan? Door inzicht alleen verandert er niets. Ook hier zie je dat juist de combinatie van beide waarden tot verandering leidt. Inzicht ontstaat als je reflectie () de ruimte geeft en verandering vindt plaats als je in actie () komt. Beide zijn nodig, beide heb je nodig, hebben wij nodig om onszelf te veranderen, om de wereld te veranderen. De verandering komt niet van buiten. Hij komt bij jou vandaan, bij mij, bij iedereen. Wil jij dat de balans in de wereld herstelt? Begin dan bij de balans in jezelf. Ik hoop van harte dat dit artikel je daarbij helpt en als er meer nodig is, dat je jezelf laat helpen. Samen maken we de wereld mooier. 💛